Dírková kamera

Již v roce 1025 byla poprvé použita a popsána dírková komora astronomem Alahem Ibn Haitanem, který ji použil k sledování zatmění slunce.[1] Další zmínky pak máme až z let 1342 od Petra z Alexandrie a 1550 od Giacomma Battista della Porta, který ji podrobně popsal a jako první ji opatřil spojnou čočkou.Však až nejpodrobnější popis a práci s camerou obscurou popsal Leonardo da Vinci v 16. století a tak vznikla tzv. kreslířská dírková komora.[2]

test

Cameraa Obscura. Zdroj: www.friendlyskies.net

 

 


[1] Hlaváč Rudolf, Dějiny fotografie, 1987, Vydavatelství Osveta n.p.Martin, str. 15
[2] Tamtéž