Dagerottypie

Louis Jacoues Mande Daguerre podepsal s Niepceom v roce 1929 dohodu o spolupráci na zdokonalení a využití vynálezu heliografie. Po mnohých marných pokusech se mu v roce 1835 podařilo exponovaný a ještě latentní obraz vyvolat parami rtuti. Tím se mu podařilo zkrátit dobu expozice z několika hodin až na dvacet až třicet minut.[1] Ustalující schopnosti chloridu sodného objevil v roce 1837. Toto zdokonalení techniky ho vedlo k tomu, že Niepccův podíl na vynálezu potlačil a techniku nazval podle sebe daguerottypie.

Jean-Babtist Ssabatier

           Jean-Babtist Ssabatier.               Zdroj: www.digimanie.cz

 

 


[1] Hlaváč Rudolf, Dějiny fotografie, 1987, Vydavatelství Osveta n.p.Martin, str. 26