Správní budovy

Mezi první správní budovy Chodova patřila Chodovská tvrz, kde však sídlila pouze správa velkostatku. V 19. Století, po vzniku chodovského obecního úřadu se atributy správy a dokumenty ukládaly nejdříve v domech starostů.[1] V dnešní ulici Květnového vítězství později vyrostla dnes již neexistující přízemní prostá budova Obecního domu s č.p. 95. Z bývalé místní dřevěné zvoničky, jsem tehdy zavěsili zvonek, nad jeho vchod.

Opodál v sousedství byla v roce 1938 přesně 21. listopadu zahájena výstavba nového Obecního domu s č.p. 820.[2] O necelý rok později byly práce na stavbě dokončeny. Budova s obdélníkovým půdorysem stojí dodnes na rohu dnešních ulic Květnového vítězství a Valentova. V minulosti byla budova obecního domu využívána také jako velitelství a později ošetřovna Červeného kříže za dob květnového povstání v Chodově v roce 1945. Také zde byly na čas přemístěny třídy místní obecné školy.[3] Dnes je budova využita jako penzion.

V 80. letech dostal Místní národní výbor Chodov – Jižní Město k užívání objekt v dnešní Ocelíkově ulici. Tento areál bývalých jeslí je využíván dodnes a postupně se rozšiřoval a upravoval. Dnes v něm sídlí nejen Obecní úřad, ale také radnice Prahy 11.

Obecní dům. Zdroj: MÚ Praha 11

 Obecní dům a dům se zvoničkou. Zdroj: MÚ Praha 11

Obecní dům v roce 2015. Zdroj: Autor

            Obecní dům v roce 2015. Zdroj: Autor

 

 


[1] Bartoň Jiří, Praha 11 na prahu 21. století, 2007, Městská část Praha 11, str. 33
[2] Tamtéž
[3] Tamtéž, str. 34