Základní škola

Chodov svou základní školu neměl odjakživa. Nejprve děti z Chodova i Hájů navštěvovaly školu v Hostivaři. Poté se roku 1874 rozhodlo a zakoupilo se nevelké stavení u silnice, které stávalo u restaurace Stará rychta. Bylo upraveno na školní budovu. Tento objekt zanikl ve 20. století.[1] Později ale bylo rozhodnuto o výstavbě nové školní budovy. V roce 1905 byla nově postavena budova Chodovské školy, která měla 2 patra a byla v novorenezančním stylu.[2] Učit se začalo již od podzimu. Budova byla původně menší, než jak jí můžeme vidět dnes. Velké vstupní dveře do školy byly původně vprostřed budovy. Později se k původní budově přistavěla ještě další číst ve stejné výšce z levé strany. V roce 1935 začala ve škole působit i měšťanská škola. Chodovská škola stojí v dnešní ulici Květnového vítězství 57. Ta však svůj název získala až po 2. světové válce díky květnovým vítězným bojům. Původní název ulice byl Komenského.

V dnešní době se na Chodově nachází 12 základní škol, které pocházejí převážně ze 70. a 80. let 20. století, kdy se budovalo Jižní město a byl zde velký nárůst obyvatelstva.

 

Základní škola. Zdroj: MÚ Praha 11

                Základní škola. Zdroj: MÚ Praha 11

Chodovská škola v roce 2015. Zdroj: Autor

Chodovská škola v roce 2015. Zdroj: Autor

 

 


[1] Bartoň Jiří, Praha 11 na prahu 21. století, 2007, Městská část Praha 11, str. 74
[2] Tamtéž