Nové objekty dnešní doby

I v dnešní době se území Chodova stále rozvíjí a staví se tu nové objekty. Buď ustupují starším a již nevyužívaným budovám nebo jsou stavěny na volných prostorech, kde doposud bylo buď jen pole či pouze prázdné místo.

 

Archivní areál

Na území Chodova respektive Chodovce se nachází areál Národního archivu, Státního oblastního archivu v Praze a Archivu hl. m. Prahy. Leží v ulici s příznačným názvem Archivní. Pro výstavbu bylo rozhodnuto v roce 1992 radou zastupitelstva hl. m. Prahy.  Ta schválila prodej třiceti tisíc metrů čtverečních pozemků ministerstvu vnitra České republiky pro výstavbu dvou archivů.[1] Stavba dvanácti podlažní depotní budovy dnešního Národního archivu byla dokončena roku 1994. O rok později se rozběhlo stěhování archivních sbírek a fondů do nové budovy a uskutečnilo se slavnostní otevření první části areálu.[2] Po dokončení další části výstavby byl v roce 2001 slavnostním otevřením zahájen provoz i zbývající části areálu, přestěhovaly se sem i restaurátorské dílny a oba archivy již sídlí v určených budovách. V budově Národního archivu se nachází studovna, knihovna, ředitelský útvar a všechna oddělení krom prvního. Druhé pracoviště Národního archivu se nachází v Praze 6 – Dejvicích.[3] Budova má monstrózní a moderní vzhled, je pestrobarevná čímž ale nijak nenarušuje svou zařaditelnost do okolí. Archivu hl. m. Prahy se nachází za touto barevnou budovou, jako by k sobě stály zády. Zadní stranu tvoří depotní část a vpředu je třípatrová správní část, kde se nachází také badatelna.

 

Obchodní centrum Chodov

Centrum Chodov, jak se celému komplexu říká, představuje jednu z nových dominant na tomto území. Je dobře viditelné jak z dálnice, tak i z ostatních částí Jižního města. Nachází se přímo u stanice metra Chodov a hned vedle dálnice D1, takže se vyznačuje velmi dobrou dostupností. Celý komplex je zajímavě architektonicky řešen. Rozkládá se po obou stranách ulice Roztylská, nad kterou také přemosťuje. Centrum Chodov nabízí nemalou škálu služeb. Od obchůdků různých druhů, restaurace, kadeřnické salóny až po poštovní a bankovní služby. Je zde všestranné využití pro volný čas. Ani v nočních hodinách není komplex přehlédnutelný díky pěknému osvětlení. Na střeše centra se nachází jedno z mnoha parkovišť, ale je zde zeleň a především krásný výhled do okolí. Stavba centra započala roku 2004 a o rok a půl později byla otevřena první část veřejnosti.[4] Šlo o čtyřpodlažní komplex o rozloze 55 tisíc metrů čtverečních. V roce 2014 začaly práce na dostavbě centra, které se tak rozšíří a nabídne nové služby obyvatelům Chodova, jako je např. kino.

 

Kancelářský komplex The Park

Toto business centrum vyrostlo podél dálnice D1a vznikla tím zcela nová ulice V Parku. Jde o komplex moderních kancelářských budov se zajímavě řešeným exteriérem okolí, kde se nachází i nově vytvořená jezírka mnoha zeleně. V komplexu se nachází jak firmy, tak i obchody, restaurace a služby.

 

 


[1] Bartoň Jiří, Praha 11 na prahu 21. století, 2007, Městská část Praha 11, str. 41
[2] Tamtéž
[3] Tamtéž
[4] Centrum Chodov. Informace. Centrum Chodov [online]. 2015 [cit. 2015-06-05]. Dostupný z: http://www.centrumchodov.cz/W/do/centre/informace-main