Talbotypie – katopytie

Wiliam Henry Fox Talbot byl anglický vědec. Snažil se o vytvoření obrazu jen pomocí světla – bez malby. Na citlivý papír vkládal různé předměty a tím získal fotogram. Od roku 1835 se pokoušel vytvářet obrazy s pomocí camery obscury a to se mu nakonec podařilo. Podstatou bylo rozdělení vytvoření obrazu na 2 fáze: na vyhotovení negativu a vyhotovené pozitivu. Negativ tvořil napuštěním v chloridu sodném a dusičnanu stříbrného. Jako ustalovač používal nejdřív čpavek nebo jodit draselný, pak chloridu sodného a nakonec na podmět sira Johna Herschela používal thiosíran sodný.[1] Papír s negativem zprůsvitňoval teplým voskem. Na pozitiv používal chlorostříbrný papír a ten pod negativem osvětloval tak dlouho, než se obraz neobjevil úplně. Svůj postup nazval kalotypie, ale později byl přejmenován po vynálezci.[2]

 

 


[1] Hlaváč Rudolf, Dějiny fotografie, 1987, Vydavatelství Osveta n.p.Martin, str. 28
[2] Tamtéž, str. 30