Státní instituce

V dnešní době se na území městské části Chodov nachází mnoho státních institucí. Od mateřských a základních škol, středních škol a gymnázií, až po vysoké školy se tu najdou. Dalšími institucemi jsou samozřejmě radnice Prahy 11 a Úřad městské části Prahy 11. Také zde sídlí městská policie, záchranná služba a hasiči. Nesmíme opomenout ani archivní budovy na Chodovci. V roce 1992 koupilo Ministerstvo vnitra pozemky a v tom též roce byl položen základní kámen pro výstavbu archívu.[1] O pár let později zde byly vybudovány Národní archiv, Státní oblastní archiv a Archiv hl. m. Prahy.

 


[1] Bartoň Jiří, Praha 11 na prahu 21. století, 2007, Městská část Praha 11, str. 41