Policie, hasiči a záchranná služba

Na území Chodova se nachází i tyto 3 důležité bezpečností a záchranné složky, díky nimž se obyvatelé mohou cítit bezpečněji.

Policisté nebo spíše strážníci byli už na začátku 20. století v Chodově. Nejprve zde působili pouze 2 strážníci a v 1922 také docházeli do Chodova také četníci z Hostivaře. V roce 1935 zde vznikla místní četnická stanice a o deset let později měli na stanici službu dohromady 3 strážníci, a proto se také stanici říkalo „tříchlapová“.[1] S vývojem Chodova a celého Jižního Města potřeba policistů narůstala. Z toho důvodu bylo v roce 1977 zřízeno nové místní oddělení Veřejné bezpečnosti s 32 příslušníky. 2. Místní oddělení začalo v ulici Květnového vítězství působit v roce 1989 a začátkem roku 1991 se začala tvořit Městská policie Praha se zvláštním obvodem Praha 11.[2]

Hasičská stanice má na Chodově také své místo již dlouhou dobu. Po několika požárech, ke kterým došlo v Chodově, se na veřejné schůzi obecní zastupitelstvo 8. července 1894 rozhodlo založit sbor dobrovolných hasičů. Sbor měl k dispozici přípřežní stříkačku a jako své sídlo měli restauraci pana Černého č.p. 28.[3] Dnes sídlí v Bohúňově ulici č. 1341. Své sídlo tu mají i hasiči hl. m. Prahy, kteří dříve působili v dnešní ulici Květnového vítězství v dnes již neexistující budově za poštou. Dnes je najdeme ve stejné ulici, pouze na opačné straně.

 

 


[1] Bartoň Jiří, Praha 11 na prahu 21. století, 2007, Městská část Praha 11, str. 97
[2] Tamtéž, str. 98
[3] Chodovští hasiči slaví 120 let. Historie sboru. MSDH-Chodov [online]. 2014-04-13. [cit. 2015-05-12]. Dostupné také z: http://msdh-chodov.blog.cz/1404/chodovsti-hasici-slavi-120-let-od-zalozeni-sboru