Další významné stavby

Kostel sv. Františka z Assisi

Chodov se po oddělení od Hostivaře ocitl bez kostela. Občané za pomoci řádu sv. Františka uspořádali sbírku a za vybrané peníze koupili starou budovu jatek i s pozemkem. Ta byla přestavena a 4. září roku 1938byl kostel vysvěcen kardinálem Kašparem. [1] Kostel se nachází v dnešní ulici Na Sádce a z té se do něj také vstupuje. Je to jednoduchá stavba obdélníkového půdorysu s hranolovou věží, pod kterou se nachází vstup do kostela.[2] Kostel měl původně prostý interiér. Nad oltářem stála dřevěná socha sv. Františka a až později zde přibyla freska s obrazem světce. Modernější vzhled dávají kostely okna s vitrážemi.[3] Zvony ve věži odlila po 2. světové válce firma Matoušek z České u Brna. Vpravo od vchodu stojí novogotický kříž vsazený do původního kamenného soklu.[4] V 90. letech minulého století byla ke kostelu přistavěna sakristie a z levé strany vyrostla nová fara.

 

Kostel sv. Františka z Assisi v 21. stol.

Kostel sv. Františka z Assisi v roce 2015. Zdroj: Autor

Kostel sv. Františka z Assisi v 70. letech. Zdroj: Praha 11 na prahu 21. století

Kostel sv. Františka z Assisi v 70. letech. Zdroj: Praha 11 na prahu 21. století

 

Akcíz

Tomuto názvu dnes již málokdo rozumí. Akcíz stojí na rozhraní ulic Turkova a Pod Chodovem. Sídlili v něm výběrčí potravní daně. Byl místem zpoplatnění většího množství, přiváženého do města nejspíše za účelem prodeje.[5] Jeho vznik předpokládáme na rok 1921 za účelem úřadu Velké Prahy. Hlavní město dojednalo s chodovskou radnicí zřízení celnice na přehledném místě.[6] Dodnes tu stojí v podstatě samostatně. V době 2. světové války zanikl jako instituce. Dnes již vzhled akcízu je jiný, hlavně díky několika přestavbám v roce 1995. Dnes v budově akcízu sídlí soukromé firmy.

Akcíz

Akcíz. Zdroj: MÚ Praha 11

 
Akcíz v 21. století. Zdroj: Autor

Akcíz v roce 2015. Zdroj: Autor

 

Vila zvaná Barvírna

Vila pochází z meziválečných let 20. století. Ji i navazující zahradu najdeme v dnešní Šalounově ulici. Tento dům pravidelně v letech 1942 – 1961 v letních měsících navštěvoval grafik, malíř a profesor akademie Max Švabinský. Byl přítelem majitelů zahrady manželů Havlíčkových. Zahrada se ve své době nacházela uprostřed polí na vyvýšeném místě, takže z ní byl pěkný výhled.[7]

 

Vila Barvírna

Vila Barvírna. Zdroj: Praha 11 na prahu 21. století

Vila Barvírna. Zdroj: Praha 11 na prahu 21. století

Vila Barvírna v roce 2015. Zdroj: Autor

 

 


[1] Sekulární františkánský řád. Kostel sv. Františka z Assisi. SFR [online]. 01-10-2004. [cit. 2015-05-03]. Dostupné také z: http://www.sfr.cz/clanek.aspx?a=851
[2] Bartoň Jiří, Praha 11 na prahu 21. století, 2007, Městská část Praha 11, str. 39
[3] Sekulární františkánský řád. Kostel sv. Františka z Assisi. SFR [online]. 01-10-2004. [cit. 2015-05-03]. Dostupné také z: http://www.sfr.cz/clanek.aspx?a=851
[4] Bartoň Jiří, Praha 11 na prahu 21. století, 2007, Městská část Praha 11, str. 39
[5] Bartoň Jiří, Praha 11 na prahu 21. století, 2007, Městská část Praha 11, str. 37
[6] Tamtéž
[7] Bartoň Jiří, Praha 11 na prahu 21. století, 2007, Městská část Praha 11, str. 39